Els nostres serveis


Venda

Els nostres serveis estan orientats a satisfer les demandes dels seus clients, de forma integral, confidencial i personalitzada. Tant dels que volen vendre les seves propietats, com dels que busquen comprar cases de luxe, ja sigui com a residència, de lloguer o com a inversió.

Les decisions de compravenda o compra sovint es retarden a causa de la concurrència de diversos factors (patrimonials, fiscals, etc.), que requereixen la intervenció de professionals de Berkshire Hathaway HomeServices LARVIA.

En la nostra consultoria abortem aquesta diversitat de factors d'una manera global i agilitem els tràmits necessaris per a la venda.

Lloguer

La selecció d'immobles de lloguer és imprescindible. Professionals de Berkshire Hathaway HomeServices LARVIA tenen l'experiència provada per avaluar la importància dels llocs, i la qualitat de les propietats seleccionades.

La nostra fórmula s'adapta tant als clients que busquen una casa de lloguer d'alta qualitat, entre una selecta cartera immobiliària, com als clients que exigeixen la gestió del lloguer dels seus immobles per professionals especialitzats.

Els assessors de post-lloguer i els serveis de Berkshire Hathaway HomeServices LARVIA garanteixen la cobertura de gairebé totes les reclamacions.

Inversió

La inversió en actius immobiliaris de luxe a Madrid és, avui més que mai, una decisió oportuna, rendible i segura.

La capital d'Espanya s'ha convertit ara en una destinació prioritària per a les decisions immobiliàries d'inversors de tot el món, provinents dels Estats Units, Llatinoamèrica i Europa.

L'actual situació immobiliària permet adquirir immobles en zones atractives a un preu inferior que fa uns anys, potencialment atorgant una interessant revaloració de la inversió a mitjà i llarg termini.

Consultoria

Els professionals de Berkshire Hathaway HomeServices LARVIA tenen experiència i capacitat d'assessorar en qualsevol de les fases de venda, lloguer o inversió, decidides pels seus clients.

Els consultors de Berkshire Hathaway HomeServices LARVIA formen equips multidisciplinaris per obtenir el millor resultat en la rendibilitat dels actius.

L'equip de professionals de Berkshire Hathaway HomeServices LARVIA té, com a senyals d'identitat, valors ben definits com l'atenció personalitzada, l'excel·lència en la recerca de la rendibilitat, la solvència i la contínua conquesta de la confiança dels seus clients.